Idea

Najem nieruchomości to efektywny i pewny sposób na zarabianie pieniędzy. Jednak, choć na co dzień wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, wynajmowanie mieszkań obarczone jest sporym ryzykiem. U jego podstaw leżą nie tylko kwestie finansowe, ale także prawne. Jedynie odpowiednia wiedza i przygotowanie, pozyskane jeszcze przed przekazaniem naszej własności w obce ręce, pozwolą uniknąć wszelkich przykrych konsekwencji. Jak pokazuje życie, często pierwszym – i niestety ostatnim – źródłem informacji dla właścicieli nieruchomości jest internet. W natłoku informacji trudno odróżnić te niewartościowe od tych rzeczywiście cennych.

(rozwiń)

Spis treści

CZĘŚĆ I. ASPEKTY EKONOMICZNE I SPOŁECZNE

Zeszyt 1

Wprowadzenie

2

Joanna Bień, Filip Jurczak: „Jaka jest skala rynku najmu w Krakowie”

3

Krzysztof Janowski, Filip Jurczak: „Czy najem mieszkania jest opłacalny dla najemcy”

6

Jan Dziekoński: „Analiza finansowa inwestycji w lokal pod wynajem”

8

Bartłomiej Annunsewicz: „Zarządzanie najmem”

10

Anna Maria Naściszewska: „W poszukiwaniu idealnego najemcy”

12

Zeszyt 2

Maria Gorączko-Manew, Henryk Rand: „Relacja wynajmującego ze wspólnotą i zarządcą”

2

Michał Kubisiak: „Przestrzeganie zasad współżycia społecznego”

4

Michał Kubisiak: „Używanie lokalu zgodnie z przeznaczeniem”

6

Anna Maria Naściszewska: „Jak się nie dać oszukać, biorąc mieszkanie w najem”

9

Anna Maria Naściszewska: „Jak wybrać bezpiecznego najemcę”

10

CZĘŚĆ II. ASPEKTY PRAWNE

Zeszyt 1

Michał Kubisiak: „Najem na cele mieszkaniowe”

2

Eugenia Śleszyńska: „Istota najmu komercyjnego”

6

Michał Kubisiak: „Najem okazjonalny”

12

Paweł Puch: „Prawa i obowiązki stron umowy najmu”

14

Sławek Muturi: „Sposoby rozliczania opłat dodatkowych”

16

Grażyna Myszka: „Sposoby rozliczania mediów”

18

Zeszyt 2

Paweł Puch: „Eksmisja z lokalu mieszkalnego”

2

Eugenia Śleszyńska: „Wierzyciel a dłużnik”

5

Joanna Szanser-Smagacz: „Skutki sprzedaży nieruchomości wynajętej dla stron umowy najmu”

8

Katarzyna Gąsowska: „Zapisy umowy dotyczące zabezpieczenia płatności”

12

Grażyna Myszka: „Zabezpieczenie przed zniszczeniem”

14

Stanisław Kuta: „Ubezpieczenie nieruchomości”

16

Michał Miś: „Wystawianie rachunków i ich zawartość”

18

CZĘŚĆ III. PODATKI W NAJMIE NIERUCHOMOŚCI

Paweł Puch: „Opodatkowanie najmu przez osobę prywatną”

2

Michał Miś: „Opodatkowanie najmu w działalności gospodarczej”

6

Beata Kuczek-Maruta: „Zakup wynajętej nieruchomości – na jakie ryzyka zwrócić uwagę”

11

Partnerzy

Współpraca